Les patents de les empreses internacionals que més investiguen

8 jul., 2017 / Actualitat

L’informe World Corporate Top R&D Investors: Innovation and IP Bundles és una publicació conjunta de la Comissió Europea i de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). L’estudi descriu els resultats d’innovació, en forma de patents i marques, de les 2.000 principals empreses mundials entre els anys 2010 i 2012, entre les quals hi ha 16 corporacions de l’Estat, entre elles els laboratoris farmacèutics catalans Almirall i Grifols.

R108_MON_Patents-de-multinacionals_GRAN.jpg_706245139

Distribució de famílies de patents segons les àrees tecnològiques, diferències 2010-2012 / 2000-2002

En aquest informe es presenta informació sobre les patents de les empreses i les seves estratègies de marca per llançar nous productes. Les dades procedeixen de les cinc principals oficines nacionals de patents i ofereixen idees interessants sobre les estratègies d’innovació de les empreses capdavanteres en R+D. Les cinc principals oficines nacionals de patents o IP5 són: l’Oficina de Propietat Intel·lectual Coreana (KIPO), l’Oficina de Patents i Marques dels Estats Units (USPTO), l’Oficina de Propietat Intel·lectual de l’Estat de la República Popular de la Xina (SIPO), l’Oficina Europea de Patents (EPO) i l’Oficina de Patents del Japó (JPO).

L’any 2012, les empreses analitzades van invertir en R+D un total de 539.000 milions d’euros. En conjunt, els principals inversors en R+D considerats en aquest estudi representen més del 90 % de la despesa privada en R+D mundial i són propietaris del 66 % de totes les famílies de patents que cobreixen les cinc oficines de propietat intel·lectual més grans de tot el món.

En els darrers deu anys, el creixement més destacable de sol·licituds de patents s’ha produït en els camps de la tecnologia informàtica, l’equipament elèctric (que representen quasi la meitat del total de les famílies de patents) i de maquinària (que representen una cinquena part del total). Al contrari del que ha succeït amb la química orgànica, la indústria farmacèutica i la construcció, que han anat a la baixa.

De les deu empreses amb un nombre més elevat de patents, nou són asiàtiques, vuit de les quals pertanyen al sector de les TIC. A més, la seva cartera de patents representa una quarta part del total de patents propietat de les empreses capdavanteres en inversió en R+D. D’altra banda, les empreses nord-americanes i europees estan més especialitzades en grans reptes com la salut, l’envelliment i el medi ambient.

Les principals corporacions que més inverteixen en R+D diferencien les seves estratègies a les oficines IP5 segons el camp tecnològic de l’invent que s’ha de protegir. Les famílies de patents registrades a la KIPO, la USPTO, i la SIPO estan àmpliament orientades a les aplicacions d’enginyeria elèctrica, mentre que l’EPO es decanta més per les patents d’enginyeria mecànica i química. Les patents de la JPO estan orientades a instruments, i són la segona oficina en el camp de l’enginyeria mecànica del món.

Respecte del registre de patents i el registre de marques, les principals empreses complementen les dues coses per protegir els seus interessos. La combinació de l’ús de patents i registre de marques es fa servir en la majoria de les empreses dels mercats d’Estats Units i Europa. Pel que fa als sectors, les companyies que operen en la indústria química, farmacèutica, alimentària, electrònica i d’ordinadors, entre d’altres, solen combinar els dos tipus de protecció de propietat intel·lectual. Les companyies orientades a serveis que operen amb TIC i les finances i assegurances tendeixen a protegir els seus actius principalment registrant les marques. Ara bé, en conjunt, les patents continuen sent la manera més comuna de protecció a la USPTO, l’EPO, l’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior (OHIM) i la JPO.

(Font Gencat.cat)

 

Més notícies
iglésiesassociats Avís legal i Política de privacitat
CONSULPI PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.L. - PATENTS I MARQUES
Rambla Badal 137-139, Escala B - Entlo. 1ª, 08028 BARCELONA - SPAIN
Tel. +34 932 964 626 - Fax +34 934 223 438 - email: info@consulpi.com
Consulpi

Consulpi