Patents

Patents

Són patentables, en tots els àmbits de la tecnología, les invencions que siguin noves, impliquin activitat inventiva i siguin susceptibles d’aplicació industrial.

La durada de la patent és de 20 anys a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. Per tal de mantenir-la vigent caldrà efectuar el pagament de les taxes anuals.

 

Requisits de patentabilitat

Novetat: Una invenció és nova quan no està compresa en l’estat de la tècnica.

Activitat Inventiva: Aquest requisit es compleix si la invenció no resulta, d’una manera evident, de l’estat de la tècnica per a un expert en la matèria.

Aplicació Industrial: Quan el seu objecte pot ser fabricat o utilitzat en qualsevol tipus d’indústria.

 

Estat de la tècnica

Està constituït per tot el que abans de la data de presentació de la sol·licitud s’ha fet accessible al públic a Espanya o a l’estranger per una descripció escrita o oral, per una utilització o per qualsevol altre mitjà.

 

Què no es considera invenció?

Els descobriments, les teories científiques i els mètodes matemàtics.

Les obres literàries o artístiques o qualsevol altra creació estètica, així com les obres científiques.

Els plans, regles i mètodes per a l’exercici d’activitats intel·lectuals per a jocs, activitats econòmic-comercials o programes d’ordenador.

Les formes de presentar informació.

 

Àmbit de protecció

Patent Nacional: El títol reconeix els drets a nivell nacional en l’Estat on ha estat presentada la sol·licitud.

Patent Europea: Conveni que permet obtenir mitjançant una única sol·licitud, protecció als 38 Estats, que en l’actualitat l’han signat.
Mirar països membres

PCT: Tractat de Cooperació en matèria de Patents
Conveni signat actualment per 152 estats que permet tramitar sol·licituds de patent a aquells països que formen part del mateix.
Mirar països membres

iglésiesassociats Avís legal i Política de privacitat
CONSULPI PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.L. - PATENTS I MARQUES
Rambla Badal 137-139, Escala B - Entlo. 1ª, 08028 BARCELONA - SPAIN
Tel. +34 932 964 626 - Fax +34 934 223 438 - email: info@consulpi.com
Consulpi

Consulpi