Noms comercials

Noms comercials

S’entén per nom comercial el signe susceptible de representació gràfica que identifica a una empresa en el tràfic mercantil i serveix per distingir-la de les altres empreses que realitzen activitats idèntiques o similars.

Cal tenir en compte que els noms comercials, com a títols de Propietat Industrial, són independents dels noms de les societats inscrites en els Registres Mercantils.

Els noms comercials es regeixen per la Classificació Internacional de Productes i Serveis (Classificació de Niça, 12a Edició).

iglésiesassociats Avís legal i Política de privacitat
CONSULPI PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.L. - PATENTS I MARQUES
Rambla Badal 137-139, Escala B - Entlo. 1ª, 08028 BARCELONA - SPAIN
Tel. +34 932 964 626 - Fax +34 934 223 438 - email: info@consulpi.com
Consulpi

Consulpi